Treći kat - krov

Broj Opis
 183 Sportski centar Arena
  Uprava TPC-a Prečko
181 Sanatio
182 Uređuje se