Treći kat - krov


Broj Opis
 183 SkyFit rekreacijski centar
  Uprava TPC-a Prečko
181 Ured
182 Ured