ELF-Anthropos

ELF-Anthropos
Tvrtka ELF Anthropos d.o.o. osnovana je kroz razmišljanje kako pokrenuti dobar i stabilan posao, kako u Svijetu, EU, pa tako i kod nas.

Sve više se primjenjuje zapošljavanje radnika po sistemu „ izaslanja „ ili „ izaslani radnici“ zbog jače kontrole i selekcije radnika već u samom startu ,a u EU i zbog zlouporabe dobro posloženog i jakog socijalnog sistema država EU od strane novopridošlih radnika .

Naš posao je upravo taj da dobre i kvalitetne osobe željne uspjeha i boljeg života usmjerimo i ako je potrebno profesionalno usavršimo kako bi im to i uspjelo ,a pritom da imaju primanja za sasvim normalan i pristojan život.