CCN Hrvatska


Konzervacijski projekti zaštite šuma, voda te biljnog i životinjskog svijeta.
Postoji mogućnost aktivnog i pasivnog uključivanja u projekt te poslovne suradnje i zarade.